Các lĩnh vực kinh doanh khác

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÁC

  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải;
  • Khai thác thủy sản nội địa;
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
  • Kinh doanh máy móc, thiết bị điện, thiết bị viễn thông;
  • Kinh doanh phần cứng và phần mềm tin học;
  • Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;
  • Trang trí nội, ngoại thất;
  • Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh;

Hãy liên hệ với chúng tôi !

Nếu các bạn có nhu cầu hợp tác và tìm hiểu thêm về Đông Sơn

Liên hệ