Category

Chưa được phân loại

Chưa được phân loạiTin Đông Sơn
14 Tháng Năm, 2022

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY TINH LỢI 2B

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY TINH LỢI 2B Tiếp nối những thành công của các dự án thuộc Công ty TNHH May Tinh Lợi, vượt qua nhiều nhà thầu tên tuổi khác, Đông Sơn tiếp tục nhận được…
Read More