Category

Thị trường

Thị trường
29 Tháng Ba, 2019

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp KCN Hải Sơn, Long An tổng vốn hơn 489 tỷ đồng

Dự án trên được thực hiện tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa với quy mô khoảng 77,81 ha, tổng nguồn vốn 489,6 tỷ đồng. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo…
Read More