Những dự án của Đông Sơn

DỰ ÁN MAY TINH LỢI 3 ( REGENT 3 -1A PROJECT )

Nhà máy may Tinh Lợi – Giai đoạn III

Dự án xây dựng nhà máy dệt may thời trang Star

Nhà máy mỳ Vifon II

Khu tổ hợp dịch vụ Nghi Sơn

Nhà máy may mặc Smart Shirt Bắc Giang

Khách sạn 5 sao Uhotel

Nhà A5 Đại học Y Hà Nội

Indochina Plaza Hanoi

Keangnam Hanoi Landmark Tower

Trường Đại học Chính trị

Nhà máy Fecrocrom Thanh Hóa

Tòa nhà Đông Sơn

Nhà máy mỳ Vifon II

Cải tạo nhà máy cho thuê C4

Nhà máy may Crystal Việt Nam

Nhà máy Crystal Sweater Việt Nam

Dự án mở rộng nhà máy May Tinh Lợi

Nhà máy May Minh Anh Khoái Châu

Nhà máy Kiara Garments Việt Nam

Dự án Mở rộng nhà máy May Tinh Lợi – Block 4

Nhà máy Winga Việt Nam