Ngày 17/07/2023, Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình cùng Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Sơn đã ký kết hợp đồng dự án xây dựng hạ tầng và nhà xưởng Nam Tài giai đoạn 2 tại KCN Liên Hà Thái, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Sự hợp tác khởi đầu thành công sẽ là định hướng cho quá trình hợp tác lâu dài giữa ĐÔNG SƠN JSC và tập đoàn Nam Tài sau này.
Với kinh nghiệm tổng thầu thi công xây dựng nhà xưởng nhiều năm, Đông Sơn cam kết thực hiện và hoàn thành gói thầu đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng như kỳ vọng của chủ đầu tư.