Đông Sơn cung cấp dịch vụ

đáp ứng hầu hết các nhu cầu xây lắp

Giá trị cốt lõi của Đông Sơn

Tập thể kinh nghiệm

Thiết bị hiện đại

Quy trình chặt chẽ

Bảo hành chu đáo

Tư vấn thiết kế là một trong những lĩnh vực khởi tạo, ra đời đầu tiên trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty CP XD & TM Đông Sơn. Những sản phẩm tư vấn thiết kế của Đông Sơn luôn được đánh giá cao về sự sáng tạo, ấn tượng.

Dịch vụ

Thi công xây lắp

Thi công xây lắp là lĩnh vực hoạt động chính, mũi nhọn của Công ty Đông Sơn. Với năng lực hiện tại, Đông Sơn đáp ứng các công trình lớn, phức tạp đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Với tư duy sắc bén và nhanh nhạy với thị trường bất động sản trong nước, lãnh đạo Công ty Đông Sơn đã thực hiện một số dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, dư án xây dựng, ngoài ra còn tham gia mua bán, cổ phần hóa một số công ty niêm yết trên thị trường

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, Đông Sơn cung cấp dịch vụ lập và quản trị dự án. Cùng với đội ngũ quản trị dự án có thâm niên, Đông Sơn áp dụng các quy trình quản trị dự án tiên tiến.

Dịch vụ

Tự vấn giám sát

Tận dụng lợi thế năng lực tư vấn thiết kế, kinh nghiệm triển khai thi công xây lắp, Công ty Đông Sơn định hướng phát triển, mở rộng sang lĩnh vực Tư vấn giám sát,

Đông Sơn còn cung cấp các hoạt động khác phù hợp với giấy phép kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi !

Nếu các bạn có nhu cầu hợp tác và tìm hiểu thêm về Đông Sơn

Liên hệ