Thị trường

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp KCN Hải Sơn, Long An tổng vốn hơn 489 tỷ đồng

By 29 Tháng Ba, 2019 No Comments

Dự án trên được thực hiện tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa với quy mô khoảng 77,81 ha, tổng nguồn vốn 489,6 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án với các nội dung cam kết của nhà đầu tư về tiến độ thực hiện; tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh chỉ đạo giám sát việc nhà đầu tư góp đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động, đảm bảo đúng tiến độ góp vốn vào dự án, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục khác liên quan đến triển khai dự án theo quy định pháp luật.

Ảnh: KCN Hải Sơn.

Tỉnh Long An chịu trách nhiệm đảm bảo quyền sử dụng địa điểm dự án, đảm bảo nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuế đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đấu thầu.

Đồng thời, nhà đầu tư cần được nhận ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; yêu cầu nhà đầu tư rà soát, điều chỉnh các nội dung chi tiết của Dự án theo các khuyến nghị tại văn bản thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có việc điều chỉnh tỷ lệ đất trồng cây xanh.

Tỉnh chịu trách nhiệm về các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đặc biệt việc triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo đúng tiến độ, chấp hành quy định về bảo vệ môi trường và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng và vận hành khu công nghiệp; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động.