DỊCH VỤ

Tư vấn giám sát

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tận dụng lợi thế năng lực tư vấn thiết kế, kinh nghiệm triển khai thi công xây lắp, Công ty Đông Sơn định hướng phát triển, mở rộng sang lĩnh vực Tư vấn giám sát, với các vai trò chức năng chính như sau:

  • Kiểm tra – Giám sát toàn bộ quy trình công tác thi công từng hạng mục trên công trình, đảm bảo đơn vị thi công xây dựng thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.
  • Phát hiện và xử lý các sai sót phát sinh trên công trường xây dựng, hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng sửa chữa và đề xuất các giải pháp giúp nâng cao chất lượng công trình, khắc phục các sai sót hạn chế còn tồn tại.
  • Quản lý và giám sát chặt chẽ chất lượng thi công từng kết cấu hạng mục trên công trình, nắm bắt chính xác và kịp thời những công việc đang diễn ra trên công trường.
  • Theo dõi và giám sát tiến độ xây dựng của đơn vị thi công, kiểm tra toàn bộ phương pháp thi công, trang thiết bị kỹ thuật, tay nghề nhân công.
  • Đảm bảo nhà thầu tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
  • Đánh giá những điểm sai sót, hạn chế, và bất hợp lý trong bản vẽ thiết kế, tham mưu cho chủ đầu tư và phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công và đề xuất chỉnh sửa những hạn chế khiếm khuyết.
  • Giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, cùng các trang thiết bị sử dụng trên công trình mà đơn vị thi công đưa vào.
  • Nghiệm thu từng hạng mục xây dựng và thực hiện xác nhận bản vẽ hoàn công cho công trình.

Hãy liên hệ với chúng tôi !

Nếu các bạn có nhu cầu hợp tác và tìm hiểu thêm về Đông Sơn

Liên hệ