Name

Nhà máy may Tinh Lợi – Giai đoạn III

Owner

Công ty TNHH may Tinh Lợi

Địa điểm

Khu công nghiệp Lai Vu – huyện Kim Thành – Hải Dương

Area

Total area: 24.882m2
Construction area: 18.748m2

Other project

Tòa nhà Đông Sơn

Tòa nhà Đông Sơn