Tên dự án

Tòa nhà Đông Sơn

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Sơn

Địa điểm

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Diện tích

Tổng diện tích khu đất: 1.900m2

Tổng diện tích xây dựng: 2.900m2

Một số hình ảnh của công trình

Các dự án liên quan

Tòa nhà Đông Sơn