Tên dự án

Nhà máy Fecrocrom Thanh Hóa

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Fecrocrom Thanh Hóa

Địa điểm

Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa

Thời gian

2009

Các dự án liên quan

DỰ ÁN MAY TINH LỢI 3 ( REGENT 3 -1A PROJECT )

Nhà máy may Tinh Lợi – Giai đoạn III

Dự án xây dựng nhà máy dệt may thời trang Star

Nhà máy mỳ Vifon II

Nhà máy may mặc Smart Shirt Bắc Giang

Nhà máy Fecrocrom Thanh Hóa

Nhà máy mỳ Vifon II

Cải tạo nhà máy cho thuê C4