Tên dự án

Trường đại học chính trị

Chủ đầu tư

Trường Đại học Chính trị

Địa điểm

Phường Vệ An – thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc N

Phạm vi công việc

Thi công hạng mục PCCC

Các dự án liên quan

DỰ ÁN MAY TINH LỢI 3 ( REGENT 3 -1A PROJECT )

Nhà máy may Tinh Lợi – Giai đoạn III

Dự án xây dựng nhà máy dệt may thời trang Star

Nhà máy mỳ Vifon II

Nhà máy may mặc Smart Shirt Bắc Giang

Nhà máy Fecrocrom Thanh Hóa

Nhà máy mỳ Vifon II

Cải tạo nhà máy cho thuê C4