DỰ ÁN MAY TINH LỢI 3 ( REGENT 3 -1A PROJECT )

Nhà máy may Tinh Lợi – Giai đoạn III

Dự án xây dựng nhà máy dệt may thời trang Star

Nhà máy mỳ Vifon II

Nhà máy may mặc Smart Shirt Bắc Giang

Nhà máy Fecrocrom Thanh Hóa

Nhà máy mỳ Vifon II

Cải tạo nhà máy cho thuê C4

Nhà máy may Crystal Việt Nam

Nhà máy Crystal Sweater Việt Nam